Hoe werkt SamSamArnhem.nl

Na inschrijving de "inbrengers" hun kleding, maar ook alle bijbehorende zaken als schoenen, sieraden, tassen, riemen en dergelijke, bij SamSamArnhem.nl in te brengen. SamSam neemt geen kinderkleding in.

Voor het inbrengen van kleding en accessoires bij SamSamArnhem.nl zijn hangers, prijskaartjes, een administratie systeem en veel aandacht en tijd nodig. De kosten die hieraan zijn verbonden worden voor het grootste deel door SamSamArnhem.nl gedragen. Van onze klanten vragen we slechts een tegemoetkoming in deze kosten.

In de winkel wordt gekeken naar de toestand van de spullen en het bedrag dat voor de ingebrachte spullen kan worden gevraagd. De kleding (maar ook alle andere ingebrachte zaken) moet vooral schoon en heel zijn. Ook wordt bij inname gekeken naar het seizoen. Op die manier is altijd een aantrekkelijk en actueel aanbod aanwezig. De ingebrachte goederen worden maximaal 2 maanden in de winkel te koop aangeboden. Daarna neemt de klant ze weer mee of stelt ze ter beschikking van het goede doel.

Onze inname procedure is als volgt:
U brengt uw spullen in. De kleding moet schoon en gewassen zijn en mag geen gebreken vertonen.

  • Wij kopen niet in maar werken op consignatie basis.
  • Beoordeling van de ingebrachte spullen, op kwaliteit en prijs, gebeurt niet bij inbreng maar later op aparte momenten.
  • De kleding wordt door ons gebeugeld en voorzien van een prijskaartje met barcode.
  • Vervolgens wordt het artikel aan het assortiment in de winkel toegevoegd.
  • De opbrengst van de verkochte artikelen wordt (na verrekening van eventuele kosten) gedeeld tussen
    SamSamArnhem.nl en de inbrenger.
  • SamSamArnhem.nl kan in voorkomende gevallen hiervan afwijken.
  • Verdere informatie is in de winkel verkrijgbaar.

Niet ingenomen of niet verkochte artikelen
Kleding en artikelen die niet door ons worden ingenomen moeten binnen 7 dagen worden opgehaald. Indien dit niet binnen 7 kalenderdagen gebeurt worden de artikelen ter beschikking gesteld aan het goede doel dat door SamSamArnhem.nl is geselecteerd.

Retourneren
Het retourneren van aankopen mag binnen 6 dagen na aankoop. Het prijskaartje moet dan nog vast aan het artikel zitten.
Te allen tijde kan hier in de winkel van worden afgeweken!
Artikelen die niet retour gebracht kunnen worden zijn: Accessoires, Make up, Lingerie en badkleding.

Goede doel
Wij werken samen met de Kledingbank Arnhem (zie hun website).

Kleinman Automatisering